amphemerous

Her gün oluşan; her gün meydana gelen; amfemeröz.