alveolar abscess

Diş çukuru duvarında oluşan apse; alveoler apse.