pheniramine maleate

Allerjik reaksiyonlara tedavisinde ağızdan kullanılan bir antihistamin; feniramin maleat.

spring conjunctivitis

Baharda oluşan, şiddetli kaşıntı ile belirgin allerjik konjunktivit; ilkbahar konjunktiviti

Henoch-Schönlein purpura

Allerjik etkenlere bağlı olarak gelişen, deri ve mukozalarda nokta şeklinde… devamı Henoch-Schönlein purpura