alpha-adrenoceptor

Alfa-adrenoseptör Bk. alpha-adrenergic receptor