achroiocythemia

Eritrositlerin normale oranla düşük hemoglobin içermesi; eritrositlerde hemoglobin azlığı; akroiositemi.