acatalepsy

Akatalepsi. Bk. acatalepsia

acatalepsia

Zeka geriliği; anlayış ya da kavrayış eksikliği; akatalepsi.