acaricide

Kene ve mitleri öldürücü madde (ilaç); akarisid.