-agra

Nöbet, kriz, özellikle ağrı nöbeti anlamına sonek.