abarognosis

Ele alınan herhangi bir cismin ağırlığını değerlendirme hissinin kaybı; abarognoz

weight

Herhangi bir cismin, tartım sonucu belirlenen ağırlığı; ağırlık, atomic weight,… devamı weight