agenetic

1-Agenez’le ilgili; agenez’e bağlı; agenetik. 2-Agenez gösteren; agenez’le belirgin,