limosis

Aşırı acıkma hissi; şiddetli açlık; limoz.