abstinence

Kendini tutma; uzak durma; belli bir yiyecekten, içkiden veya cinsel… devamı abstinence