absorbent

Emici; içine çekici; absorban.

absorbable

Emilebilen; çekilebilen.

absorb

Emmek, içine çekmek; içine almak,