Site icon tıp terimleri sözlüğü | saglik.sozlugu.org

eponym

(G.): 1- İsmi, belli bir oluşum, bulgu, durum, hastalık vb.’ne ad olarak verilmiş kişi; eponim

2- Belli bir oluşum, bulgu, durum, hastalık vb.’ni belirlemek üzere kişi adından oluşmuş terim (Eustachi borusu, Huntington koresi,Ewing sarkomu, Lyme hastalığı vb. gibi).

Exit mobile version