endoplasmic reticulum

Sitoplazma içindeki, etrafı zarla çevrilmiş, birbiriyle bağlantılı ince kanalcık ve basık keseciklerin oluşturduğu, ribozomlarda sentez edilen proteinlerin hücre içi taşınma ve depolanmasını sağlayan ağ şeklindeki yapı; endoplazma retikülumu; endoplazmik retikülum (Endoplazmik retikülum, ince yapısı nedeniyle ancak elektron mikroskopu ile görülebilir. Granüllü ve granülsüz olmak üzere iki tipi ayırt edilir)

Bir Cevap Yazın