electrolyte

1 – Suda veya diğer bir çözücüde, molekülleri elektrik yüklü atomlar halinde çözüşüp elektrik akımını ileten madde; elektrolit [Örneğin, bir elektrolit olan NaCl, çözücüde pozitif elektrik yüklü Na+ katyonu ve negatif elektrik yükle Cl- anyonu halinde çözüşür. Elektrolit çözeltisine, bir pile bağlı iki elektrot yerleştirilip elektrik akımı geçirildiği zaman, negatif elektrik yüklü iyon (anyon)’ların anoda, pozitif elektrik yüklü iyon (katyon)’ların katoda göç ettikleri görülür]. 2- Kanda, interstisyel ve intrasellüler sıvılarda bulunan, yaşam için gerekli bazı katyon (sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum) ve anyon (klorür, bikarbonat, fosfat, sülfat)’lardan herhangi biri; vücut elektroliti (Besinlerle vücuda giren elektrolitler, vücut hücrelerinin normal işlevlerini sürdürebilmeleri için gerekli maddelerdir. Herhangi bir elektrolit’in eksikliği nedeniyle vücut elektrolitleri arasındaki dengenin bozulması ve bu durumun düzeltilememesi, ölüme kadar uzanan komplikasyonlara neden olur. Örneğin, vücut hücrelerinden aşırı potasyum kaybı yerine konulamadığı takdirde hastada miyokard nekrozu ve dolaşım yetmezliği nedeniyle ölüm görülecektir)

Rastgele Bir Soru Getir
Rastgele Bir Terim Getir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.