Site icon tıp terimleri sözlüğü | saglik.sozlugu.org

eclamptic retinopathy

Eklampsi’ye bağlı olarak gelişen, retina arterlerinde spazm sonucu daralma ve bazan kanama ile belirgin, ağır vakalarda optik papilla’da ödeminin de eşlik ettiği retinopati; eklamptik retinopati

Exit mobile version