Site icon tıp terimleri sözlüğü | saglik.sozlugu.org

echocardiography

Kalpdamar sistemine gönderilen yüksek frekanslı ses dalgalarmdaki yansımanın görüntülenmesi; ekokardiyografi (Kardiyovasküler lezyonların tanısında kullanılan ültrasonik bir yöntem),

Exit mobile version