airway

1- Solunum sisteminin akciğere hava girişini temin eden kanal şeklindeki… devamı airway