sphacelism

Sfaselizm. Bk sphacelation ilgili terimler sphacelation, sphacelus, sequestrum, sphaceloderma

sphacelation

Dokunun canlılığını kaybetmesi; doku ölümü; nekroz; gangren; sfaselasyon. ilgili terimler… devamı sphacelation