eponym

(G.): 1- İsmi, belli bir oluşum, bulgu, durum, hastalık vb.’ne… devamı eponym