avortement

(F.): Avortman. Bk. abortion. ilgili terimler abortion, abort, criminal abortion,… devamı avortement

abortion rate

Miadında sonlanan gebeliklere oranla -binde olarak ifade edilen- düşük sayısı;… devamı abortion rate