handicap

1 – Bir işin yapılmasına veya başarılmasına engel oluşturan durum:… devamı handicap