absorption

1- Bir maddenin diğer bir maddeyi içine çekmesi; emme; emilim;… devamı absorption