anorthoscope

Birbiriyle bağlantısız iki görüntüyü tek görüntü haline getiren alet; anortoskop.… devamı anorthoscope

acetimeter

Çözeltideki asetik asit miktarını ölçmede kullanılan alet; asetimetre. ilgili terimler… devamı acetimeter