dissociation

1- Aynlma; çözülme; çözüşme; bir maddenin daha basit unsurlarına ayrılması; disosyasyon. 2- Kişiliği belirleyen düşünüş, duyuş ve davranış bütünlüğünün kaybı; özellikle zihinsel melekeler arasındaki ilişkili çalışmanın ortadan kalkması nedeniyle zihinsel ve ruhsal işlevlerin -gerçek anlamını kaybetmek üzere- bilinç kontrolünden çıkması; kişilik çözülmesi,

Categories:

Bir Cevap Yazın