dissimilation 

1- Özümlenen maddelerin yıkıma uğraması; disimilasyon. Bk. disassimilation. 2- Farklı olma, birbirine benzememe hali; benzemezlik,


Categories:
Rastgele Bir Soru Getir
Rastgele Bir Terim Getir