displacement

1- Normal yerinden ayrılma; yer değiştirme; bir organ veya oluşumun normal yeri dışına kayması, dolayısıyla başka bir oluşumun yerini işgal etmesi. 2- Ruhsal çatışma ve anksiyete’den kaçınma amacıyla kişiyi rahatsız edici fikir, duygu ve isteklerin, ana hedefinden uzaklaşarak, onun yerini alan daha az rahatsız edici diğer bir hedefe yönelmesi ile belirgin bilinç dışı savunma mekanizması; yön değiştirme; yer değiştirme.

Categories:
Rastgele Bir Soru Getir
Rastgele Bir Terim Getir