direct auscultation

Alete gerek olmaksızın kulağı doğrudan doğruya vücut yüzeyine koyarak dinleme; doğrudan oskültasyon

Categories:
Rastgele Bir Soru Getir
Rastgele Bir Terim Getir