deuteropathy 

Bir hastalığın seyri esnasında beliren yada bir hastalığı izleyen ikinci bir hastalık; döteropati.


Categories:
Rastgele Bir Soru Getir
Rastgele Bir Terim Getir