Site icon tıp terimleri sözlüğü | saglik.sozlugu.org

Deschamps’ ligature needle

Derindeki doku ve arterlere dikiş koymada kullanılan, kavisli ucunda -iplik geçmesi için- bir deliğe sahip saplı iğne; Deschamps’m bağlama iğnesi

Exit mobile version