Dejerine’s dystrophy

Yüzün alt yarısındaki kaslarda başlayıp daha sonra musculus trapezius ile büyük ve küçük musculus pectoris’lere yayılan distrofi ile belirgin kalıtsal hastalık; Dejerine distrofisi (Hastalık genellikle 5-20 yaşları arasında başlar. İleri dönemde distrofi’nin pelvis kasları ve musculus quadriceps femoris’i de tuttuğu görülür. Bu nedenle hasta yürüken, kalçaların -deve yürüyüşünü andırmak üzere- dışarı çıkıntı yaptığı görülür)

Rastgele Bir Soru Getir
Rastgele Bir Terim Getir