defibrination syndrome 

Defıbrinasyon sendromu. Bk. disseminated intravascular coagulation


Categories:
Rastgele Bir Soru Getir
Rastgele Bir Terim Getir