deep cardiac plexus

Kardiyak pleksus’un, her iki nervus vagus’un kardiyak dalları ile truncus sympathicus’tan ayrılan bir kısım ipliklerden oluşmuş, -arcus aorta ile trakea’nın çatallanma yeri arasında kalan- derin bölümü; kalp derin sinir ağı; derin kardiyak pleksus

Categories:

Bir Cevap Yazın