Site icon tıp terimleri sözlüğü | saglik.sozlugu.org

Dalrymple’s sign

Üst ve alt göz kapakları arasındaki açıklığın anormal derecede oluşu; Dalrymple belirtisi (Ekzoftalmik guatr’a görülür).

Exit mobile version