cyclodialysis

Glokom vakalarında göz içi basıncını azaltına amacıyla yapılan bir ameliyat; siklodiyaliz (Göz ön odacığmdan koroidea ile sklera arasındaki aralığa geçit oluşturularak göz içi sıvısının drenajı temin edilir),

Bir Cevap Yazın