Cowper’s gland

Erkek üretrasının membranöz bölümü (pars membranacea)’nün her iki yanında yerleşik, salgısını üretra’ya boşaltan, yuvarlak, küçük bez; bulbouretral bez; Cowper bezi (Sağda ve solda olmak üzere iki tanedir)

Bir Cevap Yazın