Site icon tıp terimleri sözlüğü | saglik.sozlugu.org

costocervical trunk

Her iki tarafta arteria subclavia’nın ikinci bölümünden çıkıp daha sonra -1. kaburga boynu arkasında- arteria intercostalis suprema ve arteria cervicalis profunda olmak üzere iki uç dala ayrılan arter kütüğü; kaburga-boyun kütüğü; kostoservikal kütük

Exit mobile version