Site icon tıp terimleri sözlüğü | saglik.sozlugu.org

coronary occlusion

Koroner arterlerden birinin -miyokard enfarktüsü’ne uzanmak üzere- genellikle trombüs ile tıkanması; koroner oklüzyon

Exit mobile version