corona virus (coVID-19)

Dünya genelinde neredeyse tüm ülkelerde görülen (Dünya Sağlık Örgütü pandemi ilan etmiştir),  bulaş olduğunda özellikle 60 yaş ve üzeri insanların, yaş bağımsız immün sistemi yetersiz olan insanların ölümüne sebep olan ilk olarak Çin’de görülen salgın hastalık (nCoV-20) kaynağı koronavirüs ailesinin en son üyesi coVID-19.

wiki:Koronavirüs ya da corona virüsü (Latince: Orthocoronavirinae), kuşlarda ve memelilerde hastalıklara sebep olan ve Coronaviridae familyasının iki alt familyasından birini oluşturan virüslerdir. İnsanlarda genellikle ciddi olmayan virüs, nezle vakalarının önemli bir bölümüne yol açmasıyla birlikte, aralarında MERS-CoV, SARS-CoV ve COVID-19 (2019-nCoV)’un bulunduğu bazı nadir koronavirüs çeşitleri ölüm riski bulunduran solunum yolu enfeksiyonlarına neden olabilir. Koronavirüsler ineklerde ve domuzlarda ishal, tavuklarda ise üst solunum yolu hastalıklarına sebep olur.

İçerisinde barındırdığı genetik materyal (genom) pozitif polariteli, tek iplikçikli RNA’dan oluşur. Bugüne kadar tespit edilmiş en büyük RNA genomuna sahip virüslerdir, 30 kilobazdan büyük bir uzunluğa sahiptir. 125 nanometre büyüklüğe sahip olan virüsün en belirgin özelliği etrafındaki değneğe benzeyen çıkıntılarıdır. Bu özelliğiyle mikroskop altında güneşin taç küresine (Latince: corona) benzediği için koronavirüs adını almıştır.

Ulusal Biyoteknoloji Grubu’nun yaptığı açıklama, bir umut ışığı oldu. Koronavirüse karşı yeni yapılan tıbbi çalışmayla önemli bir adım atıldı. Hastalıktan kurtulanlardan alınan antikorlar 10 hasta için kullanıldı, hastaların durumlarında iyileşme gözlemlendi. Hastalıktan kurtulanların kanlarındaki antikorların virüsü yok ettiği belirlendi. Hastaların vücut sıcaklığı düşmeye başladı, hayati fonksiyonları önemli gelişme gösterdi.

semptomlar: Semptomlar, vakaların %90’ında ateş, %80’inde yorgunluk ve kuru öksürük, %20’sinde nefes darlığı ve %15’inde solunum sıkıntısı şeklinde kendini göstermektedir. Göğüs röntgeninde her iki akciğerde de belirti vermiştir. Hayati belirtiler hastaneye yatırılanların kabulü sırasında genellikle kararlıdır. Kan testlerinde genellikle düşük beyaz kan hücresi (Akyuvar) sayımı göstermiştir

Rastgele Bir Soru Getir
Rastgele Bir Terim Getir