Site icon tıp terimleri sözlüğü | saglik.sozlugu.org

corneal stroma

Kornea’nm orta katını oluşturan, kollajen liflerden yapılı çok katlı saydam tabaka; kornea stroması (Kornea kalınlığının %90’ını oluşturur)

Exit mobile version