Coombs’ test

Hasta serumunda ya da eritrositler üzerinde inkomplet antikorların bulunup bulunmadığını belirleme amacıyla uygulanan bir hemaglütinasyon testi; antiglobülin testi; Coombs testi (Direkt ve indirekt olmak üzere iki şekli bulunan Coombs testi, özellikle erythroblastosis fetalis tanısı ile IgG sınıfı otoantikorların sebep olduğu otoimmün hemolitik anemi tanısında, transfüzyon reaksiyonunda alıcı ve verici arasındaki antijenik uyuşmazlığı belirlemede uygulanır)

Rastgele Bir Soru Getir
Rastgele Bir Terim Getir