convolution

1 – Kıvrım; büklüm; organ veya oluşumdaken-di üzerinde kıvnlma sonucu oluşan kısım; konvolüsyon. 2- Beyin yüzeyinde birbirinden oluk şeklinde girintilerle aynlmış küçük bölümlerden her biri; beyin kıvrımı; girus.

Bir Cevap Yazın