complement

Bir kısım serum proteinlerinin oluşturduğu, antikor aracılığıyla gerçekleşen immün hemoliz ve bakteriyoliz için gerekli olan, ayrıca bazı biyolojik reaksiyonlarda (fagositoz, opsonizasyon, vb.) da önemli rol oynayan bir enzimatik sistem; kompleman; komplement (Kompleman, dokuz protein komponenti’nden oluşmuştur. İlk komponent’in antijen-antikor kompleksi (immün kompleks) ile aktive edilişini takiben, bu komponent de dizideki ikinci komponent moleküllerini aktive eder. Aktive edilen her komponent, bir sonraki komponenti aktive etmek suretiyle komplemanın aktivasyonu gerçekleşmiş olur),

Rastgele Bir Soru Getir
Rastgele Bir Terim Getir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.