circumferential lamella

Kompakt kemiğin periosteum ya da endosteum’a komşu bölümlerini çember şeklinde çevreleyen kemik lamellerden her biri; sirkumferensiyal lamel

Bir Cevap Yazın