chorionic villus sampling

Genetik inceleme amacıyla 9.-12. gebelik haftalarında transabdominal ya da transvaginal yolla plasental doku örneği alma; koryonik villus örneği alma (Alınan plasental doku örneği, embriyo ‘dakinin aynı DNA’yı içerdiğinden bazı kalıtsal hastalıkların ve fetal malformasyonların gebeliğin erken döneminde belirlenmesi mümkün olabilmektedir)

Bir Cevap Yazın