cholinergic receptors

Asetilkolin’e duyarlı sinir uçları; kolinerjik uyartıyı yanıtlayan reseptörler; kolinerjik reseptörler (Bu grup reseptörler, muskarinik reseptörler ve nikotinik reseptörler olmak üzere ikiye ayrılırlar).

Bir Cevap Yazın