cholinergic blocking agent

Kolinerjik sinirlerin işlevini önleyici ilaç; asetilkolin reseptörlerini bloke ederek asetılkolin’in etkisini ortadan kaldıran ilaç; parasempatik antagonisti; parasempatolitik; kolinerjik bloke edici ilaç

Bir Cevap Yazın