chain 

1- Bağlarla -zincir şeklinde- birbirine tutunmuş atom dizisi. 2- Zincir şeklinde birbiri ardına dizilişle belirgin -gelişmekte olan- bakteri kümesi


Rastgele Bir Soru Getir
Rastgele Bir Terim Getir