cervicothoracic ganglion 

7. servikal vertebra hizasında, arteria subclavia arkasında yer alan, alt servical ganglion ile birinci torasik ganglionun kısmen ya da tamamen birleşmesinden oluşmuş, sempatik zincire ait ganglion; servikotorasik ganglion


Rastgele Bir Soru Getir
Rastgele Bir Terim Getir